10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 6. 9. 2018


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 9. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede sistemske ureditve brezplačnega prevoza študentov invalidov in oseb z motnjami v duševnem razvoju

    Predlog sklepa 

    Sklep

b. Vprašanja državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi s pravicami nepolnoletnih upravičencev do oprostitve plačila letne dajatve za vozila, namenjena prevozom invalidov

    Predlog sklepa  

    Sklep

c. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede pridobitve statusa družinskega pomočnika za samostojne podjetnike 

    Predlog sklepa  

    Sklep

d. Pobuda državne svetnice Bojane Potočan glede ureditve pro bono nudenja pravne pomoči odvetnikov

    Predlog sklepa  

    Sklep

 

3. Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017, EPA 2795-VII

 

4. Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2017, EPA 2848- VII

 

5. Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji - GRECO za Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

 

7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih

 

8. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v skupino za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane