11. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 5. maj 2014


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-F), EPA 1601-VI

Zakon je Državni zbor sprejel na 24. redni seji 28. 4. 2014:

ZLPLS-F

Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Bojan Kekec):

Predlog_odlozilnega_veta_na_Zakon_o_lastninskem_preoblikovanju_Loterije_Slovenije

Zahteva_-_Zakon_o_lastninskem_preoblikovanju_Loterije_Slovenije_

Državni zbor RS je  o  Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ponovno glasoval v četrtek, 22. maja 2014 na 25. redni seji.

Zakon pri ponovnem odločanju NI bil sprejet (P:73, ZA: 35, PROTI:30).

Copyright 2013, Vse pravice pridržane