12. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 23. december 2014


Dnevni red:

1.    Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C), EPA 235-VII

Zakon je Državni zbor sprejel na 3. redni seji 16. 12. 2014:

Zakon

Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Rudi Matjašič, mag. poslovnih ved):

Predlog_veta

Predlog veta ni bil izglasovan.

 

2.    Predlog odložilnega veta na Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), EPA 216-VII

Zakon je Državni zbor sprejel na 3. redni seji 17. 12. 2014:

Zakon

Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Branko Šumenjak):

Predlog_veta

Predlog veta ni bil izglasovan.

 

3.    Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D), EPA 187-VII

Zakon je Državni zbor sprejel na 3. redni seji 16. 12. 2014:

Zakon

Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Alojz Kovšca):

Predlog_veta

Zahteva za ponovno odločanje o zakonu:

Zahteva

Državni zbor je o zakonu ponovno odločal na 8. izredni seji 23. 12. 2014. Z 49 glasovi za in 26 proti je bil zakon ponovno izglasovan.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane