13. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 11.  december 2013


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 5. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje in pobuda državnega svetnika dr. Janvita Goloba v zvezi s postopkom likvidacije Tovarne sladkorja Ormož

Vpr._dr._Janvita_Goloba_-_v_zvezi_s_postopkom_likvidacije_tovarne_sladkorja_Ormoz

Sklep_k_vpr_dr._Janvita_Goloba_v_zvezi_s_postopkom_likvidacije_tovarne_sladkorja_Ormoz

- Vprašanja državnega svetnika Branka Šumenjaka glede vzdrževanja opuščenih kmetijskih zemljišč

Vpr. Sumenjak_-_glede_vzdrzevanja_opuscenih_kmetijskih_zemljisc

Sklep_k_vprasanjem_Sumenjaka_-_glede_vzdrzevanje_kmetijskih_zemljisc

- Pobuda državnega svetnika dr. Janvita Goloba v zvezi z novim Predlogom zakona o visokem šolstvu

Pobuda_dr. Golob

Sklep_k_pobudi dr._Golob_v_zvezi_z_novim_Predlogom_zakona_o_visokem_solstvu

3. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2012, EPA 1536-VI

Mnenje_k_Porocilu_o_izvajanju NPIACRS__v_letu_2012

Sklep_k_Porocilu_o_izvajanju_Nacionalnega_programa_izgradnje_avtocest_v_RS_za_leto_2012

4. Predlog zakona o zdravilih (ZZDR-2) - druga obravnava, EPA 1508-VI

Mnenje_k_Predlogu_zakona_o_zdravilih

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_zdravilih

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E) - druga obravnava, EPA 1546 – VI

Mnenje_k_Predlogu_ZUJIK

Sklep_k_Predlogu zakona_o_uresnicevanju_javnega_interesa_za_kulturo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B) - skrajšani postopek, EPA 1552-VI

Mnenje_k_Predlogu zakona_o_vinu

Sklep_k_Predlogu zakona_o_vinu

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvahj Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJ-C)-druga obravnava, EPA 1500-VI

Porocilo_k_Predlogu zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

Sklep_k_Predlogu zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_znacaja

7A. Pobuda državnega svetnika Jožeta Slivška za vložitev zahteve za presojo ustavnosti določil Zakona o bančništvu

Ustavna_presoja_Zakon_o_bancnistvu_-_Joze_Slivsek

Porocilo_k_pobudi_J.Slivska_za_vlozitev_zahteve_za_presojo_ustavnosti_dolocil_Zakona_o_bancnistvu

Zahteva_za_oceno_ustavnosti_Zakona_o_bancnistvu_-_Slivsek

8. Predlog za imenovanje namestnika sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Stalisce_IS_lokalnih interesov_k_imenovanju_namestnika_sekretarja

Sklep_imenovanje_namestnika_sekretarja_-_dr._Štrus

9. Predlog programa dela Državnega sveta za leto 2014

Program_dela_DS_za_leto_2014

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane