14. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 9. 7. 2015


Dnevni red:

1.    Predlog zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F) - nujni postopek, EPA 611-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 6. 2015.

Skupno stališče Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije k predlogu zakona:

Skupno_stalisce

Skupno poročilo Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Skupno_porocilo

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane