14. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 30. 4. 2020


Dnevni red:

 

1.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), EPA 1122-VIII

 

2. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), EPA 1120-VIII

 

3.  Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), EPA 1121-VIII

 

Obvestilo predsedniku Državnega zbora v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - UPB, 6/18 - odl. US in 52/20)     

Copyright 2018, Vse pravice pridržane