14. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 22. januar 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 6. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede izvajanja 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M):

Vpr_Vladi_RS_izvajanje_18._clena_ZZVZZ_mag._Pozun

Prilogi:

Sklep_k_vprasanjem_MZ-mag.Pozun-izvajanje_18._clena_ZZVZZ

Sklep_k_vprasanjem_Vladi_RS-mag.Pozun-izvajanje_18._clena_ZZVZZ

Sklep:

Sklep_k_vprasanjem_Vladi_RS-mag.Pozun-izvajanje_18._clena_ZZVZZ

- Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izpolnjevanja Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije:

Vpr._Sumenjak_-_izpolnjevanje_ustavnega_zakona

Sklep_k_vpr._Sumenjak_-_izpolnjevanje_ustavnega_zakona

3.    Predstavitev prioritet grškega predsedovanja Evropski uniji

3a) Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) * RAZŠIRITEV

Pobuda_za_zahtevo_za_presojo_ustavnosti_zakona_o_davku_na_nepremicnine

Zahteva_za_ustavno_presojo_-_Zakon_o_davku_na_nepremicnine

4.    Predlog zakona o enotni ceni knjige (ZECK) - druga obravnava, EPA 1587-VI

Spletna povezava:
      http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3E9C7B5829183F7AC1257C2700375094&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Mnenje_k_Predlogu_ZECK

Prilogi:

Odbor_DZ_za_kulturo_-_Porocilo_k_Predlogu zakona_o_enotni_ceni_knjige

Dopis_Odbor_DZ_za_kulturo_-_popravek

Sklep:

Sklep_k_dopolnjenemu_Predlogu zakona_o_enotni_ceni_knjige

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E) – skrajšani postopek, EPA 1676-VI

Spletna povezava:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1FDC141674DE03BDC1257C4B00421722&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Porocilo_k_Predlogu zakona_o_gozdovih

Sklep_k_Predlogu zakona_o_gozdovih

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B) – skrajšani postopek, EPA 1683-VI

 Spletna povezava:
        http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=14246EAA262CBC80C1257C4B0044478D&db=pre_zak&mandat=VI&tip=doc

Porocilo_k_Predlogu zakona_o_Kobilarni_Lipica

Predlog_sklepa_k_Predlogu zakona_o_Kobilarni_Lipica

7. Predlog Resolucije o zaščiti kranjske čebele (ReZKČ), EPA 1681-VI

Spletna povezava:
     http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6D49C6EE3266C255C1257C58004F8112&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Porocilo_k_Resoluciji_o_kranjski_cebeli

Predlog_sklepa_k_Predlogu_resolucije_o_zasciti_kranjske_cebele

8. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Pobuda_Predloga zakona_o_spremembi ZFPPIPP

Sklep_zakonodajna_inicativa_-_Predlog zakona_o_financnem_poslovanju, postopku_zaradi_insolventnosti_in_prisilnem_prenehanju

9.    Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov za sprejem sprememb Poslovnika Državnega sveta

Pobuda_za_sprejem_sprememb_Poslovnika_DS

Porocilo_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_Poslovnika_DS

Sklep_k_pobudi_za_sprejem_sprememb_Poslovnika_DS

10.    Obravnava zaključkov posveta »Duševno zdravje –  zagotavljanje stabilnosti sistema kot podlage za razvoj«

Porocilo_k_zakljuckom_posveta_Dusevno_zdravje

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Dusevno_zdravje

11.    Obravnava zaključkov posveta »Nasilje v družini - sistemski odzivi nanj«

Porocilo_k_zakljuckom_posveta_Nasilje_v_druzini

Sklep_k_zakljuckom_posveta_Nasilje_v_druzini-sistemski_odzivi_nanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane