17. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 16. april 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 16. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik 16. redna seja DS

Odobritev zapisnika 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik_9._izredne_seje DS

Odobritev zapisnika 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik_10._izredne_seje DS

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

 - Pobuda Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede opominov in kazni Evropske komisije zaradi nepravočasnega prenosa evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo

Pobuda_Komisije_za_socialno_varnost_delo_zdravstvo_in_invalide_glede_opominov_in_kazni_evropske_komisije

Sklep_k_pobudi

- Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede zaustavitve nenujnih srečnih operacij v Medicor, d. o. o.,

Vprasanje_Petra_Pozuna_glede_zaustavitve_nenujnih_srcnih_operacij_v_Medicor,_d. o. o.,

Sklep_Medicor

- Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi

Vprasanje_Franca_Goloba_v_zvezi_z_izgradnjo_severnega_dela_3._razvojne_osi

Sklep_Franc_Golob_izgradnja_severnega_dela_3.razvojne_osi

- Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s sanacijo državnih cest na Koroškem ter razpoložljivostjo sredstev za obnovo in izgradnjo državnih cest

Vprasanje_Franca_Goloba_v_zvezi_s_sanacijo_drzavnih_cest

Sklep_Franc_Golob_-_sanacija_drzavnih_cest_na_Koroskem

3.    Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembi Zakona o volitvah v Državni zbor

Pobuda_Slivsek_-_o_volitvah_v_Drzavni_zbor

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo_k_pobudi_o_volitvah_v_DZ

Predlog zakonodajne iniciative:

Zakonodajna_iniciativa_-_o_volitvah_v_DZ

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) - prva obravnava, EPA 1798-VI*UMIK

Umik_predloga_zakona_EPA_1798-VI

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - za javno obravnavo

Predlog_zakona_ZLS-S

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo_o_spremembah_ZLS-S

Sklep

6.    Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2013, EPA 1840-VI
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1D34ADC5660B7A62C1257C9B00457D51&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo_k_Porocilu_Racunskega_sodisca_za_leto_2013

Sklep_k_letnemu_Porocilu_Racunskega_sodisca_za_leto_2013

 

RAZŠIRITEV:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N) – nujni postopek, EPA 1900-VI

Predlog zakona

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo_k_trosarinam

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane