18. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 25. 11. 2015


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), EPA 782-VII

Zakon je Državni zbor sprejel na 13. redni seji 18. 11. 2015:

ZIPRS1617

Predlog odložilnega veta Interesne skupine lokalnih interesov:

Predlog za odložilni veto

Sprejeta zahteva za odlozilni veto

Državni zbor RS je o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), EPA 782-VII ponovno glasoval na 25. izredni seji 1. 12. 2015. Navzočih je bilo 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 52, proti 23. Zakon je bil ponovno sprejet.

*RAZŠIRITEV SEJE

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), EPA 729-VII

Zakon je Državni zbor sprejel na 13. redni seji 24. 11. 2015:

ZMinP-A

Predlog odložilnega veta Interesne skupine delodajalcev:

Predlog za odložilni veto

Predlog za odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), EPA 729-VII v Državnem svetu ni bil izglasovan.

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane