18. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 14. april 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 17. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 11. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

/

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C9 - skrajšani postopek, EPA 1928-VI

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C), EPA 1883-VI

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

5.    Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2013, EPA 1881-VI

Letno poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 4. 4. 2014.

Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BC7427F930F353A3C1257CB0003A4444&db=pre_akt&mandat=VI&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

6.    Obravnava zaključkov posveta »Možnosti zaposlovanja mladih -  iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru«

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide s predlogi zaključkov:

Porocilo

Predlog sklepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane