18. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 15. 5. 2019


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnikov 4. izredne seje in 17. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Cveta Zupančiča za poenotenje ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za določitev statusa kmeta po Zakonu o kmetijskih zemljiščih

Predlog sklepa

Sklep

 

b. Pobuda državnega svetnika Cveta Zupančiča za ureditev_lastnistva_opuscenih_mlinscic 

Predlog sklepa

Sklep

 

c. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Branka_Tomazica glede zagotavljanja_pravice_do_izbire_osebnega_zdravnika, pravice do dostopa zdravstvene obravnave in pravice do spoštovanja pacientovega časa v povezavi s pomanjkanjem in preobremenjenostjo družinskih zdravnikov ter dolgimi čakalnimi dobami

Predlog sklepa

Sklep

 

d. Pobuda državnega svetnika Tomaža_Horvata za zagotovitev proračunskih sredstev za (so)financiranje projekta obnove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana

Predlog sklepa 

Priloga 1 

Priloga 2 

Priloga 3  

Sklep

 

e. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede odprodaje_terjatev_fizicnih_oseb

Predlog sklepa 

Sklep

 

f. Vprasanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga_na službenih mestih v javni upravi

Predlog sklepa

Sklep

 

g. Pobuda državnega svetnika Cvetka_Zupancica za ukinitev_prispevka_po_55.a_clenu ZZVZZ za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Predlog sklepa  

Sklep

 

h. Vprasanje državnega svetnika Bojana Kekca glede postopkov za izgon tujcev iz države v primeru hudih kaznivih dejanj in odvzema statusa begunca v primeru hudih kaznivih dejanj 

Predlog sklepa  

Sklep

 

3. Predlog Mnenja k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420-VIII

 

4. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije *UMIK

 

5. Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona - zakonodajna iniciativa

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?

Copyright 2018, Vse pravice pridržane