2. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 21. 12. 2017


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

 

2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), EPA 2138-VII *RAZŠIRITEV

- Zakon je Državni zbor sprejel na 36. redni seji 14. 12. 2017: 

Zakon

- Predlog za sprejem odložilnega veta Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Predlog

- Predlog zahteve za ponovno odločanje o ZMVN-1, EPA 2138-VII:

Predlog

- Mnenje Skupnosti občin Slovenije (SOS):

Mnenje

Odziv na nesprejetje besedila Predloga ZMVN-1

Pozitivno stališče do Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - poziv k nesprejetju veta

- Dopis Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Trgovinske zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Združenja mestnih občin Slovenije:

Dopis

Državni svetniki niso izglasovali veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

 

2.B Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije *RAZŠIRITEV

Nihče od kandidatov ni prejel zadostne podpore. 

 

3. Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog sklepa

Sklep

 

4. Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Izraženi interesi članic in članov Državnega sveta za sodelovanje v komisijah

Predlogi za sestavo komisij DS

Stališče Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Izjava državni svetnik Branko Tomažič

Izjava državni svetnik Marjan Maučec

Predlog sklepa

Sklep

 

5. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije 

 - Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog Sklepa

Sklep

 

6. Imenovanje kontaktne osebe Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z OECD

 - Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

Sklep

 

7. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

Sklep

 

7.A Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca  Kanglerja (Opr.št. I Kpr 10885/2013)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. I Kpr 10885/2013): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

Sklep

 

7. B Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. I Kpr 40272/2013)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. I Kpr 40272/2013): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

Sklep

 

7.C Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. III K 93865/2010-385)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrajnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. III K 93865/2010-385 z dne 13. 12. 2017): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

Sklep

 

8. Potrditev sedežnega reda

Predlog

Sklep

 

9. Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018

Predlog

Sklep

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane