20. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 2. julij 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 19. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z (ekološko) pridelavo hrane na degradiranih območjih in določanjem vplivnega območja tovarne:

Vprasanja_Komisije za_kmetijstvo_v_zvezi_z_ekolosko_pridelavo_hrane

Sklep

Vprašanja državnih svetnikov mag. Petra Požuna in mag. Steva Ščavničarja  glede soglasja k razrešitvi direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnice Jesenice:

Vprasanja_Pozun_Scavnicar-razresitev_direktorja_SB_Jesenice

Sklep

 

3. Odnos države do lokalnih skupnosti:

Resolucija SOS ob posegih v področje lokalne samouprave:

Resolucija

Sklep

 

4.    Poročilo  o  izvajanju  programa  ukrepov  upravljanja  voda za obdobje 2011-2015, EPA 1996-VI

Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 19. 5. 2014.

Mnenje_Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Sklep

 

5.    Poročilo o delu Specializiranega državnega tožilstva RS za leto 2013, EPA 1983 - VI
Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 14. 5. 2014.

Porocilo Komisije za državno ureditev

Sklep

 

6.    Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

 

7.    Obravnava zaključkov posveta »Kako vrniti denar, ki je bil iz Slovenije odnesen v tujino?«

Zakljucki

Sklep

 

8.    Obravnava zaključkov posveta »Strategija razvoja slovenskega bančništva«

Zakljucki

Sklep

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane