22. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 15. oktober 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 21. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

-  Vprašanji državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva glede zagotavljanja mreže psihiatrov in storitev psihoterapevtov za delovanje sistema obravnave v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju

Vprasanji_mag.Darije_Kuzmanic_Korva_-_glede_zagotavljanja_mreze_psihiatrov_in_storitev_psihoterapevtov

Sklep

-  Vprašanji državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva glede zapiranja Enote dnevnega centra ŠENT Metlika in zagotavljanja sredstev za izvajanje načrtov obravnave v skupnosti

Vprasanji_mag.Darije_Kuzmanic_Korva_-_zapiranje_enote_dnevnega_centra_Šent_Metlika

Sklep

 

3.    Devetnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2013, EPA 2099-VI

Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1CCE9747C584EBA8C1257D09003ECFC8&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za državno ureditev (pristojna komisija):

Porocilo

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (zainteresirana komisija):

Porocilo

Sklep

 

4.    Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 v letu 2013, EPA 29-VII

Letno_porocilo_o_izvajanju_zakona_o_razvojni_podpori_pomurski_regiji__2013

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

5. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013, EPA 2096-VI

Porocilo_o_stanju_na_podrocju_energetike_v_letu_2013

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

6. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2015, EPA 57-VII

Program_dela_Agencije_za_energijo_za_leto_2015

-  Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

 

7. Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. 2013, EPA 2018-VI

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti.  
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6A154B3C2889EC33C1257D51003021F2&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

8. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2013, EPA 2006-VI
−    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AB44BBAC7B765EC1C1257CE6004B113E&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane