23. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 12. november 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 22. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

 -  Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča glede upravljanja z grajskim parkom grada Viltuš:

Pobuda_R. Matjasic_-_grad_Viltus

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, mag., glede čimprejšnje uveljavitve določb Zakona o pacientovih pravicah o nezdružljivosti dela zastopnika pacientovih pravic in spremembe ostalih določb, vezanih na ustanovitev pokrajin:

Pobuda_- zastopniki_pacientovih_pravic-Horvat

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi z zadolževanjem občin:

Vprasanje_drzavnega_svetnika_D._Ščernjaviča_v_zvezi_z_zadolzevanjem_obcin

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča v zvezi z zagotovitvijo proračunskih sredstev za ureditev državne ceste v Zg. Kungoti:

Pobuda_drzavnega_svetnika_Matjasica_glede_ureditve_ceste_v_Zg._Kungot

Sklep

 

3. Predstavitev dela Vlade Republike Slovenije

Predstavitev je podal predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

 

4.    Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-J) – nujni postopek,  EPA 124-VII
-    Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora dne 24. 10. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
     Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=862930B23DF6413EC1257D8100418BE0&db=pre_zak&mandat=VII

-     Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H) – skrajšani postopek, EPA 101-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 10. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C273669FDAB0B5EDC1257D7000340B96&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

Sklep

 

6.    Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2013, EPA 82-VII
-    Predlog zaključnega računa je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 29. 9. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
     Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B0B1D1ADE4A60446C1257D62003D66CA&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
-    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

Sklep

 

7.    Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana (2013), EPA 32-VII
-    Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 28. 8. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565E2005ED694C1257D63003CC024&db=kon_akt&mandat=VII
-    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem:

Poročilo

Sklep

 

8.  Terminski program dela Državnega sveta za leto 2015

Predlog

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane