24. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 10. 12. 2014


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 23. seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

-  Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila, da Republika Slovenija prizna neodvisno in suvereno palestinsko državo:

Pobuda_Khalil_-_Palestina

-  Vprašanje državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi z razpisom za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine:

Vprasanje_Pozeznika_glede_sofinanciranja_projektov_na_podrocju_kulturne_dediscine

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi s problemom sprejema uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Žalec in Celje in posledično pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec:

Vprasanje_Pozeznika_-_sprejem_uredbe

Sklep

-  Vprašanji državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi s pripravo Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini:

Vprasanje_Pozeznika_-_prostorski_nacrt

Sklep

-  Vprašanje državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi s problematiko plačil odškodnin na podlagi 72. člena Zakona o denacionalizaciji:

Vprasanje_Pozeznika_-_72._clen_zakona_o_denacionalizaciji

Sklep

- Zahteva državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva za dopolnitev odgovora Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na vprašanji glede zapiranja Enote dnevnega centra ŠENT Metlika in zagotavljanja sredstev za izvajanje načrtov obravnave v skupnosti:

Zahteva_za_dopolnitev_odgovora_-_zapiranje_enote_dnevnega_centra_Šent

Sklep

-  Vprašanja in pobude državnega svetnika Dušana Strnada glede izvajanja Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode:

Vpr._in_pobude_Strnada_glede_odpadnih_voda

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana v zvezi z zagotovitvijo dopisnika Radia Slovenija iz Posočja  in Idrijsko-Cerkljanskega:

Pobuda_Brezana_v_zvezi_z_dopisnikom_Radia_Slovenija_iz_Posocja_in_Idrijsko-Cerkljanskega

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča glede podpore mirnemu reševanju armensko-azerbajdžanskega spora o Gorskem Karabahu:

Pobuda_Matjasic_-_Azerbajdzan

Sklep

 

3.    Pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

Pobuda

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

- Stališče Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani glede obravnave področja analiznega preskušanja zdravil v predlogu Zakona o zdravilih:

Stalisce

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-F) - skrajšani postopek, EPA 141-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 11. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AF5121BB13F2A3F5C1257D8C004C943D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Poročilo

Predlog sklepa - predlog ni bil izglasovan

 

4A) Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije  (ZVRS-I) - skrajšani postopek, EPA 34 - VII   * RAZŠIRITEV

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 9. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=86B72C1530EE3244C1257D4700479510&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z dne 13. 10. 2014 je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.

Amandmaji Poslanske skupine ZaAB z dne 22. 10. 2014 so objavljeni na spletni strani Državnega zbora.

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Predlog sklepa_- predlog ni bil izglasovan

 

5.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o volitvah predsednika Republike Slovenije (ZVPR-A) - skrajšani postopek, EPA 140-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 11. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=33DF67AC64ACD38AC1257D8C004B648F&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Poročilo

Predlog sklepa_- predlog ni bil izglasovan

 

6.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Državnem svetu Republike Slovenije (ZDSve-B) - skrajšani postopek, EPA 143-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 11. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2D11B847FF0344D0C1257D8C004EC070&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
 

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Poročilo

Predlog sklepa  - predlog ni bil izglasovan

 

7.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnii volitvah (ZL-V), skrajšani postopek, EPA 145-VII:

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 10. 11. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=177572187172EC7EC1257D8C0051CC2B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Stališče Združenja občin Slovenije do predloga zakona:

Stališče ZOS

Stališče Skupnosti občin Slovenije do predloga zakona:

Stalisce_SOS

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

 

8.     Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - skrajšani postopek, EPA 144-VII:
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 10. 11. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=37009D50DCC8AE12C1257D8C004FC8B6&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Stališče Združenja občin Slovenije do predloga zakona:

Stalisce ZOS

Stališče Skupnosti občin Slovenije do predloga zakona:

Stalisce_SOS

Stališče Združenja Mestnih Občin Slovenije do predloga zakona:

Stalisce_ZMOS

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

 

9.   Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 153. in 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13)

Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce:

Pobuda

 Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

10.    Obravnava zaključkov posveta Socialna varnost uporabnikov s težavami v duševnem zdravju
     Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Poročilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane