25. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 21. 1. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 24. seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

Odobritev zapisnika 12. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi s problematiko dimnikarske javne službe:

Pobuda

Sklep

 Vprašanja državnega svetnika Branka Šumenjaka glede gradnje hitre ceste Ormož–Slovenska Bistrica:

Vprasanje

Sklep

Vprašanje državnega svetnika Matjaža Švagana glede reorganiozacije službe nujne medicinske pomoći v Zagorju ob Savi:

Vprašanje

Sklep

 Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s programom javnih del v letu 2015:

Pobuda

Sklep

Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana glede dopolnitve Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil:

Pobuda

Sklep

 

3.    Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2013

Predstavitev_letnih_porocil

 

4.    Poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju za leto 2013, EPA 121 – VII
−    Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 30. 10. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
      Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=78F0537FCBB83A2BC1257D8100409EE6&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

5.    Obravnava zaključkov posveta Ključna vprašanja razvoja cestne in železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Zakljucki

Sklep

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane