26. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 25. 2. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 25. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobuda Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve v zvezi s prostotrgovinskimi sporazumi

Porocilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, mag., za širitev izvajanja državnega presejalnega programa DORA na Goriško

Pobuda

Sklep

- Pobuda Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z reševanjem problematike malega panjskega hrošča

Pobuda

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Jerneja Verbiča za dopolnitev  Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:

Pobuda

Sklep

- Pobuda Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Pobuda

Sklep

 

3.    Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Delovni program Evropske komisije za leto 2015, EPA 308-VII, EU S 1377

       http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeIzbrano?unid=20C58B8499FF8D33C1257DD2003FDB09

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C) -  skrajšani postopek, EPA 239-VII
       Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora dne 11. 12. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=75F4AF738D02FF10C1257DAB00533A21&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

         Mnenje_Vlade

         Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

         Porocilo_Odbora Državnega zbora_za_delo, družino, socialne zadeve in invalide

         Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B) - skrajšani postopek, EPA196-VII

       Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2.12.2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0B4DEC7CCC508555C1257DA200524304&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

       Porocilo_Odbora_Državnega zbora za gospodarstvo

       Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-D) – skrajšani postopek, EPA 197 - VII
       Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 12. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9969A1E240ED54DEC1257DA200515D10&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

        Mnenje _Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

        Sklep

7.    Predlog zakona o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C) – skrajšani postopek, EPA 198 - VII
       Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 12. 2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9C0A0498CDB47354C1257DA20050019C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

       Porocilo_Odbora_Državnega zbora za gospodarstvo

       Sklep

 

8.    Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter  7., 42., 43., 44., 90., 91., 92., in 93. Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list  RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 54/07 - odl. US).

Pobuda

Porocilo_Komisije za državno ureditev

Sklep

Priloga

 

9.    Poročilo o delu Državnega sveta za leto 2014

Porocilo_o delu Državnega sveta za leto 2014

Sklep

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane