27. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 18. 3. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 26. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 13. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede razreševanja nepravilnosti v EKO skladu:

Vprasanje

Predlog sklepa Državni svet ni podprl.

- Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede sej občinskih svetov in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji:

Vprasanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, s.p., d.o.o., in tržne dejavnosti v javnem sektorju:

Vprasanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana za dopolnitev Predloga uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2014-2020:

Pobuda

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Branka Šumenjaka glede himne:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o bančništvu (ZBan-2) - druga obravnava, EPA 271-VII
        -   Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 9. 12. 2014.
 -   Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D02FFABD0E9292E1C1257DB30046D0C7&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-    Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu PZ - spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A8B55C45A28113F6C1257E0B00267CFB&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-F) – prva obravnava, EPA 368-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 5. 3. 2015:

Predlog zakona

- Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah Zakona o gozdovih  (ZG-G) – nujni postopek, EPA 378-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 6. 3. 2015:

Predlog zakona

- Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog Kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike Slovenije
-    Predlog Kodeksa:

Predlog

- Stališča interesnih skupin:

IS_negospodarskih dejavnosti

IS_delojemalci

IS_kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

IS lokalnih interesov

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Sklep

 

7.    Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Točka je bila umaknjena z dnevnega reda.

 

8.    Obravnava zaključkov posveta Javno naročanje in koncesije – Bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši?

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

9.    Obravnava zaključkov posveta Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije  
-    Poročilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

10.    Obravnava zaključkov posveta Vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva
-    Poročilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane