29. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 13. 5. 2015


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 28. seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:

Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. glede varnosti prometa v zvezi s prometno varnostjo in šolami vožnje:

Pobuda

Sklep

 

3. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2014:

Predstavitev mag. Milana Cvikla

Spletna povezava do Mnenja ERS št. 4/2015 in Letnega poročila o dejavnostih ERS za leto 2014:
https://files.eca.europa.eu/easyshare/fwd/link=cma6btjahMTCBW8ZAY6gkB

 

4. Predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) – druga obravnava, EPA 426-VII:
Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 31. 3. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EEBDF3A7EE94AA90C1257E190045AA5C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) – skrajšani postopek, EPA 416-VII:
    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu dne 27. 3. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
    Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4325884DF37107E7C1257E15003F0602&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

   Točka je bila umaknjena.

 

6. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2014, EPA 431-VII:
    Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 4. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
    Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6377BC757E363691C1257E1B004299EC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

7. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2014, EPA 408-VII:

Letno poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 18. 3. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4D684F73110E0E3BC1257E0D00361289&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

8. Obravnava zaključkov posveta »Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi pravicami«

Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

9. Obravnava zaključkov posveta "Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč":

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

10. Obravnava zaključkov posveta »Gozd in les – slovensko narodno bogastvo  za ponovni zagon lesne industrije«:

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane