3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 5.11.2013


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), EPA 1385-VI

Zakon je Državni zbor sprejel na 46. izredni seji 29. 10. 2013:

Zakon

Predlog_odlozilnega_veta_-_zakon_o_dohodnini

Zahteva_-_Zakon_o_dohodnini

Državni zbor je zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), EPA 1385-VI, obravnaval na svoji 47. izredni seji 14. 11. 2013  in zakon ponovno izglasoval.

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L), EPA 1513-VI *RAZŠIRITEV

Državni zbor je zakon sprejel na 18. redni seji 29. 10. 2013:

Zakon

Predlog_odlozilnega_veta_-_Zakon_o_bancnistvu

Zahteva_-_Zakon_o_bancnistvu

Državni zbor je zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L), EPA 1513-VI, obravnaval na svoji 47. izredni seji 14. 11. 2013  in zakon ponovno izglasoval.

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane