3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 13. 3. 2019


Dnevni red:

 

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), EPA 387-VIII  

Copyright 2018, Vse pravice pridržane