3. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

3. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 23. januarja 2013

-- video placeholder --

1. Odobritev zapisnika 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanje Janka Požežnika v zvezi z dodatkom za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča pri državnih in Zoisovih štipendijah za študente

Pobuda dr. Zorana Božiča za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H) – druga obravnava, EPA 849-V

Mnenje

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C) - druga obravnava, EPA 666-VI

Mnenje

5. Predstavitev Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 in možnosti sodelovanja

Sklep

6. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Borisa Popoviča (Opr. št. I K 57304/2010 dne 18. 12. 2012)

Sklep

7. Program dela Državnega sveta za leto 2013

Sklep

Copyright 2013, Vse pravice pridržane