31. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 1. 7. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 30. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

/

 

3.    Predlog Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-1) – druga obravnava, EPA 227-VII

Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 2. 2015.

Spletna povezava:
 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E6A303181CC4B049C1257DA9003F95AC&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Poročilo Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko:

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND), EPA 520-VII
-    Predlog odloka je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 18. 5. 2015.
Spletna povezava:
 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6AC1A0357157E258C1257E490049B6D6&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

AMANDMA Interesne skupine delojemalcev:

Amandma

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P) – skrajšani postopek, EPA 543-VII

in

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek, EPA 574-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora v Poročevalcu z dne 28. 5. 2015.
Spletna povezava:
 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5316B76BBD4A2AAAC1257E53003D245A&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko:

Porocilo

Sklep k 5. in 6. točki

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-C) – druga obravnava, EPA 542 - VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu, z dne 28. 5. 2015.
Spletna povezava:
 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9FB765EE4E1C02A6C1257E53004087D2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) – druga obravnava, EPA 548 - VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu  29. 5. 2015.
Spletna povezava:
 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=46EEE138801EB196C1257E5400408D2E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Sklep

 

9.    Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2014, EPA 481- VII
-    Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora dne 4. 5. 2015.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1257E6600407F0D&db=kon_akt&mandat=VII

Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

10.     Predlog resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ), EPA 515-VII
-    Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora dne 15. 5. 2015.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=21839692C3A008CFC1257E460039AD0A&db=pre_akt&mandat=VII

Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane