32. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 16. 9. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 31. seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

Odobritev zapisnika 14. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

Odobritev zapisnika 15. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:

- Vprašanje interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z vabljenjem državnih svetnikov na srečanje v okrivu vladnega regijskega obiska primorsko-notranjske regije:

Vprasanje

Sklep

- Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z novo  ureditvijo upravljanja in gospodarjenja z gozdovi v lasti RS:

Pobuda

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika  Matjaža Švagana v zvezi s hidroelektrarno na srednji Savi:

Vprašanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovščce v zvezi z reševanjem problematike prevoznikov, ki svoje prevoze izvajajo na ozemlju Zvezne republike Nemčije:

Vprašanje

Sklep

 

3.    Dvajseto poročilo o delu varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014, EPA 600-VII:

    Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu  22. 6. 2015.

    Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=217CCCA714A2F1B1C1257E6C002EECDA&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

    Skupno poročilo Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Skupno_poročilo

Sklep

 

4.    Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2014 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2014 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2015, EPA 521-VII:
−    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu  21. 5. 2015.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=365915E0B8D8A758C1257E4C0041FB0F&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
−    Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Predlog sklepa

 

5.    Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014, EPA 628-VII:

Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu 1. 7. 2015.

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9B7116EA3D30E481C1257E7500466FB0&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

Sklep

 

6.    Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2014, EPA 619-VII:
−    Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu, z dne 29. 6. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=516D174E0CF1F463C1257E73003D4827&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
−    Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

7.    Poročilo o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2014, EPA 674-VII:
−    Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu 16. 7. 2015.

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A474D88FA3373D5CC1257E840040703E&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2016 in 2017:

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane