32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

16. 9. 2020


Dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve finančnih sredstev za postavitev spomenika Melaniji Trump

Predlog sklepa

 

b. Pobuda Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom

Predlog sklepa  

Sklep

 

c. Pobuda državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak za zagotovitev finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Predlog sklepa   

Sklep

 

d. Vprasanje državnega svetnika dr. Petra Požuna glede časovnice predložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek

Predlog sklepa  

Sklep

 

e. Vprasanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede ureditve krožišča na Ajševici pri Novi Gorici

Predlog sklepa  

Sklep

 

f. Pobude Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z izvajanjem ukrepa o umetniškem deležu v javnih investicijskih projektih in ureditvijo trga umetniških del

Predlog_sklepa  

Sklep

 

g. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede dokončanja izgradnje socialnega centra v Vrtojbi

Predlog sklepa  

Sklep

 

h. Vprašanje in pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  glede uresničevanja pravice do popravka in omejitev predvajanja reklam v Zakonu o medijih

Predlog sklepa  

Sklep

 

i. Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede ločenega beleženja podatkov o številu umrlih v Sloveniji z ali zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19)

Predlog sklepa   

Sklep

 

j. Vprašanje državnega svetnika Matjaža Švagana glede normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za starejše

Predlog sklepa  

Sklep

 

3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje

  • Predstavitev bo podal predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.  
  • Gradivo

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA 1327-VIII

 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave

 

7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 

 

9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane