35. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 9. 12. 2015


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

Odobritev zapisnika 18. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanji državnega svetnika Alojza Glavača glede delovanja  invalidskih komisij I. stopnje:

Vprasanji

Sklep

- Vprašanji državnega svetnika Branka Šumenjaka v zvezi s problematiko izgradnje hitre ceste Hajdina-Ormož:

Vprašanji

Sklep

- Vprašanji državne svetnice mag. Darije Kuzmanič Korva glede navodil za spremembo sprejetih kadrovskih načrtov posrednih proračunskih porabnikov:

Vprašanji

Sklep

 - Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, mag., v zvezi s problematiko akumulacijskega jezera Vogršček:

Pobuda

Sklep

- Pobude državnega svetnika Uroša Brežana v zvezi s posodobitvijo bohinjske železniške proge:

Pobuda

Sklep

 

3.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B) – skrajšani postopek, EPA 890-VII
-    Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 18. 11. 2015.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8460778A17944F35C1257F01004ACBA2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

- Poročilo Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Dopolnjen predlog zakona:

Porocilo

- Stališče z amandmajema Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Amandmaja

Sklep

 

4.   Predlog zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) – druga obravnava, EPA 804-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 9. 10. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6D8ECF0B17CCFDC6C1257ED900429B71&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

- Poročilo Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Dopolnjen predlog zakona:

Porocilo

- Popravek oziroma dopolnitev Poročila Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino:

Popravek

Sklep

 

5.   Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2014, EPA 821-VII
-    Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora z dne 20. 10. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=67DC6E99BC868B5EC1257EE40049B611&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AC36124D1AD2EB42C1257F09004836BA&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

 - Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

6.    Terminski program dela Državnega sveta za leto 2016
-    Predlog programa:

Terminski_program_dela_DS_za_leto_2016

Sklep

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane