36. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 20. 1. 2016


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 35. seje Državnega sveta Republike Slovenije:

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:

- vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s priznanjem države Palestine:

Vprašanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. v zvezi s podporo resolucijam Združenih narodov za mirno reševanje armensko-azerbajdžanskega spora o Gorskem Karabahu:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Nizozemske Svetu EU v času od 1. 1. do 30. 6. 2016:
Program

 

4.    Obravnava problematike postavljanja tehničnih ovir oz. žičnatih ograj z rezili na južnem delu državne meje ob reki Kolpi zaradi nadzora nad begunskimi in migracijskimi tokovi:
-      Pobuda državnega svetnika Samera Khalila za sklic Interesne skupine lokalnih interesov na temo problematike:

Pobuda

- Zahteva Interesne skupine lokalnih interesov za sklic izredne seje Državnega sveta:

Zahteva

Sklep

 

5.    Seznanitev z Letnima Poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2014:
-    Letni poročili je predstavil Milan Martin Cvikl, član Evropskega računskega sodišča.
-    Letni poročili za proračunsko leto 2014 sta dostopni na spletni strani Evropskega računskega sodišča.
Spletna povezava: http://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=33470
-    Na kratko o reviziji EU - gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
Spletna povezava: http://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=33494

 

6.    Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) - druga obravnava, EPA 818 - VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 10. 2015.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DC684EF8B031B422C1257EE300384945&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-    Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

 - Poročilo Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Dopolnjenim predlogom zakona:

Poročilo

Sklep

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane