37. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 24. 2. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 36. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

- Odobritev zapisnika 19. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

-    Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah s členom o svobodi panorame

Pobuda

Sklep

-    Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za spremembo 20. člena pravilnika o Napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pobuda

Sklep

 

-   Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. glede predvidenega reševanja problema presežene mejne koncentracije delcev PM10 v zraku na Goriškem

Vprasanja

Sklep

 

-  Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba glede širitve programov in plačila presežka programov v letu 2015 Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi

Vprasanje

Sklep

 

-   Vprašanji državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja v zvezi s postopkom za vpis pravice do čiste vode v Ustavo Republike Slovenije

Vprasanji

Sklep

 

-   Vprašanje državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede uresničevanja 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija pri celovitem informiranju javnosti o delovanju Državnega sveta Republike Slovenije

Vprašanje

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E) – druga obravnava, EPA 969-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 12. 2015

       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F7F2B28237296A9FC1257F2500508883&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
-      Mnenje Komisije za državno ureditev: 

       Mnenje

       Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) - druga obravnava, EPA 995-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 12. 1. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
        Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=51F7E5B7542CAAA5C1257F3800496D3D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

        Porocilo

        Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) - druga obravnava, EPA 973-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 24. 12. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2F7A328447F4DDDDC1257F25004E9CA3&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-     Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

       Mnenje

-     Poročilo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z Dopolnjenim predlogom zakona:

       Porocilo

       Sklep

     

6.    Predlog resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja" (ReNPZV16–25), EPA 972-VII
-    Predlog resolucije je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 28. 12. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
      Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=797295C0EEA3CEF6C1257F290040CFC8&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-     Povzetek in ključne ugotovitve Zdravstvenega sistema v Sloveniji:

      Analiza

-     Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

      Porocilo

       Sklep

 

7.    Predlog Poročila s posveta Reforma slovenske mature: cilji, sedanje stanje in nujne spremembe

-      Predlog poročila Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

       Porocilo

        Sklep

 

8.    Obravnava zaključkov posveta Inženirji in gospodarstvo/I

-      Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance s predlogi zaključkov:

       Porocilo

       Sklep

 

9.    Poročilo o delu Državnega sveta za leto 2015

-      Predlog poročila:

        Porocilo o delu DS 2015

        Sklep

 

10. Poročilo o stanju na področju reševanja migrantske krize ***RAZŠIRITEV

     Poročilo o stanju je podal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.

      

       

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane