38. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 16. 3. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

-     Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z ureditvijo problematike regresnih zahtevkov:

Pobuda

Sklep

-     Pobuda Mandatno imunitetne komisije za dopolnitev Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Pobuda

Sklep

-     Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, v zvezi z Uredbo o zaščiti vodnih virov Trnovsko-Banjške planote

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) - nujni postopek, EPA 1025-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 5. 2. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EE6EED3F6D5797CFC1257F5000509CC3&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

        Poročilo Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

4.    Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020

Srednjerocni obrambni program

        Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

5.    Predlog za dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

       Umik pobude za dopolnitev Poslovnika Državnega sveta:

Umik

 

6.    Predlog sklepa za dopolnitev sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
-      Poročilo GRECA (Skupine držav proti korupciji) s prilogami:

Poročilo

-       Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Sklep

 

7.    Predlog za imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet RS
-      Dopis Statističnega urada RS:

Dopis

Sklep

 

8.    Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika
       Obvestilo Okrožnega sodišča v Kopru:

Obvestilo

         Mnenje Službe Državnega sveta za pravne in analitične zadeve:

Mnenje

          Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane