39. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 13. 4. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 38. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

-      Odobritev zapisnika 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

-      Pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z urejanjem mrliško pregledne službe:

Pobude

Sklep

-     Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, glede ustrezne ureditve trase hitre ceste H4 Nanos - Vrtojba:

 Vprasanja

Sklep

-      Pobudi in vprašanje državnega svetnika Rajka Fajta, glede javnega razpisa za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«:

Pobudi in vprašanje

Sklep

 

3.    Predlog zakona o partnerski zvezi (ZPZ) – druga obravnava, EPA 967-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 22. 12. 2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3E96540108E96836C1257F230051F23C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona z dne 10. 3. 2016:

Mnenje

-       Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

-       Poročilo Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) – druga obravnava, EPA 1067-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 25. 2. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D3E11D5D9FB29418C1257F6500494D49&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

-       Poročilo Odbora Državnega zbora za pravosodje z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) –  druga obravnava, EPA 1062-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 26. 2. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=31A279BEC82682CAC1257F65003D787B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

-       Poročilo Odbora Državnega zbora za kulturo z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

6.    Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015, EPA 1081-VII
-      Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 1. 3. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C0A51B10D935BA49C1257F690053A92F&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

Sklep

 

7.    Predlog resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPRRO16-25), EPA 1107-VII
-      Predlog resolucije je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 11. 3. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C0D8649E5EAE0DE3C1257F730032A2CB&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

-       Poročilo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z Dopolnjenim predlogom akta:

Porocilo

Sklep

 

8.    Poročilo s posveta Kulturni in ustvarjalni sektorji

-      Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Porocilo

Sklep

 

9.   Obravnava zaključkov posveta Izvensodno reševanje potrošniških sporov v EU in v Sloveniji

-     Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane