4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum: 20. november 2013


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), EPA 1543-VI 

Državni zbor je zakon sprejel na 47. izredni seji 15. 11. 2013:

Zakon

Predlog_odlozilnega_veta_-_Zakon_o_davku_na_nepremicninie

Zahteva_-_Zakon_o_davku_na_nepremicnine

Državni zbor je zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu  o davku na nepremičnine obravnaval na svoji 47. izredni seji 29. 11. 2013  in zakon ponovno izglasoval.

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), EPA 1465-VI

Državni zbor je zakon sprejel na 47. izredni seji 15. 11. 2013:

Zakon

Predlog_odlozilnega_veta_-_Zakon_o_izvrsevanju_proracunov_RS_za_leti_2014_in_2015

Zahteva_-_Zakon_o_izvrsevanju_proracunov_RS_za_leti_2014_in_2015

Državni zbor je zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu  o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), EPA 1465-VI, obravnaval na svoji 47. izredni seji 29. 11. 2013  in zakon ponovno izglasoval.

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane