4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 7. 2. 2018


Dnevni red:

Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 3. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom  Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca:

Pobuda

 

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Bolgarije Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2018

Predstavitev

 

4. Predlog zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava, EPA 2374-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B27E758E5ADD9E94C12581DB004D5746&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ za gospodarstvo:

Porocilo

Sklep

 

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) – druga obravnava, EPA 2507-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=90A8810F6E3C907AC12581FE004FD45C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

 

6. Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) – nujni postopek, EPA 2528-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C01CF79DF74C709AC12582130038D33F&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) – druga obravnava, EPA 2487-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A2D9C1CF592B5A15C12581FE0054136B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

- Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve:

Porocilo

Sklep

 

 

8. Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) – druga obravnava, EPA 2470-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA6D09535B457529C12581F7004831B1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

- Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo:

Porocilo

Sklep

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane