40. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 11. 5. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 39. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

       Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata:

Vprašanji

Sklep

       Vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov:

Vprašanje

Sklep

 

3.    Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ70), EPA 463-VII
-      Predlog akta je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 17. 4. 2016.
       Spletna povezava:
       https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0C78B858E1ED1453C1257E2A00457AB8&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

       Skupno poročilo Komisije za državno ureditev in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Skupno porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-B) – skrajšani postopek, EPA 1119-VII  -   UMIK

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A) – skrajšani postopek, EPA 1120-VII  -   UMIK

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C) – skrajšani postopek, EPA 1138-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 1. 4. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava:
       https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0843611B8DE5C63AC1257F880049E525&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

       Poročilo Odbora Državnega zbora za gospodarstvo z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) – prva obravnava, EPA 1188-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 4. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava:
       https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E84A58A4C3A75FB0C1257F9B005E933E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) – skrajšani postopek, EPA 1131-VII  -  UMIK

 

9.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F) – skrajšani postopek, EPA 1137-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 1. 4. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava:
       https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2E6621F80792B2BBC1257F880048F8F0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

       Poročilo Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

10. Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 149b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13)

      Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce:

Pobuda

       Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

11.    Obravnava zaključkov posveta Izgradnja drugega tira železniške proge Koper-Divača

         Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane