40. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 12. 5. 2021


 

1. Potrditev zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev dodatne naprave za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

Predlog sklepa  

Sklep

 

2. Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za prioritetno cepljenje zaposlenih v turizmu

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Vprasanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede revizije_drzavnih_pomoci_iz_sheme_davka_na_tonazo

Predlog sklepa  

Sklep

 

4. Pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča za davčno razbremenitev kmetov za dodeljene sektorske državne pomoči iz naslova posledic izrednih razmer epidemije Covid-19, za plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

Predlog sklepa

Sklep

 

3. Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII 

 

5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020, EPA 1777-VIII 

 

6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020

Copyright 2018, Vse pravice pridržane