42. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 6. 7. 2016


 

Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 41. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobuda državnega svetnika Janka Požežnika v zvezi s črpanjem evropskih sredstev:

Pobuda

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Alojzija Kovšca glede prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe in poklicne bolezni ter regresnih zahtevkov:

Vprašanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi s prenosom lastništva dvorca Sv. Janeza na Občino Starše:

Pobuda

Sklep

- Vprašanji državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi s problematiko reševanj zahtevkov in povračil evropskih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi:

Vprašanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z izgradnjo mostu čez Dravo v Občini Starše:

Pobuda

Sklep

- Vprašanja državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi z negospodarnim in zaskrbljujočim delovanjem uprave Vzajemne, d. v. z., v škodo njenih zavarovancev:

Vprasanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Dušana Strnada glede financiranja občin z izrazitim trendom povečevanja rasti prebivalstva:

Vprašanje

Sklep

- Pobuda državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja v zvezi z rekonstrukcijo dela državne ceste Žirovnica-Begunje:

Vprašanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Alojza Glavača glede postopka določanja cene oskrbe s pitno vodo:

Vprašanje

Sklep

- Vprašanja državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede vodenja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije:

Vprašanje

Vprašanje

- Vprašanje državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede določitve letnih sredstev za temeljni steber financiranja za visokošolske zavode za leto 2016:

Vprašanje

Sklep

 

3.  Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) – druga obravnava, EPA 1253–VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 19. 5. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CAF0976DD93B34BFC1257FB8004EDF24&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Mnenje

- Poročilo Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

- Amandma Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Amandma

Sklep

 

4.    Odgovor Ministrstva za javno upravo Državnemu svetu na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s problematiko zniževanja stroškov za delovanje občin

- Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Odgovor

- Skupno poročilo Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Skupno poročilo

Sklep

 

5.   Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2015 in Ocena stanja, EPA 1291-VII

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani DZ v Poročevalcu z dne 1. 6. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=99EE5D33C14F1FA3C1257FC5004B7936&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

6.    Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2015, EPA 1126-VII
-    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 21. 3. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C1257F7E0034517B&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

7.    Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2015, EPA 1167-VII
-    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 15. 4. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1E95E178F1D2FF6BC1257F960046867E&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane