43. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 14. 9. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 42. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

       Odobritev zapisnika 22. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Vprašanje državnega svetnika Jerneja Verbiča glede zakonske ureditve položaja prostovoljnih gasilskih društev in malih davčnih zavezancev v zvezi z uporabo on-line davčnih blagajn pri    gotovinskem poslovanju:

Vprasanje

Sklep

Vprašanje državnega svetnika Matjaža Švagana glede sistemske in enotne ureditve financiranja storitve zdravstvene nege v varstveno-delovnih centrih:

Vprasanje

Sklep

 

3.    Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Slovaške Svetu EU v času od 1.7. do 31. 12. 2016

Program slovaškega predsedstva:

Program

 

4. Predlog zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS) - druga obravnava, EPA 1279-VII

Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 27. 5. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DB88C9471FA78E5AC1257FC00040099C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

Poročilo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z Dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Predlog sklepa

 

5.    Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 v obdobju januar-junij 2016, EPA 1413-VII

Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 29. 7. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DA83A734BECBA3F5C1257FFF0044FB0D&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

 

6.    Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2015 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2015 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2016, EPA 1244-VII

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 18. 4. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=167FC8ED353DE919C1257FB8003A3BA7&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

7. Enaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2015, EPA 1294–VII

Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=83A999DF3C7DBE7CC1257FC5004A7BAC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Skupno mnenje Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

8.    Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, EPA 1366-VII

Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora z dne 1. 7. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9F6913641974CAE4C1257FE3002FC4CD&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

9. Letno poročilo o delu policije za 2015, EPA 1348-VII
    Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 6. 2016.
   Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=93505F83C2CDC7E3C1257FDC003F2F18&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

   Poročilo Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

10.    Obravnava zaključkov posveta "Notifikacija nasledstva Avstrijske državne pogodbe"

         Poročilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve s predlogi zaključkov:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane