45. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 9. 11. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 44. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

     - Pobuda državnega svetnika Dušana Strnada  glede priprave izvedbenih navodil  o izvajanju Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na  dodano vrednost:

Pobuda

Sklep

     - Vprašanje državnega svetnika Dušana Strnada glede izvajanja Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode:

Vprasanje

Sklep

     - Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi  s problematiko statusa Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem:

Pobuda

Sklep

 

3.   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) - druga obravnava, EPA 483-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
      Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D317AD16779C1DBCC1257E370045DFC2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

      Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-C) - druga obravnava, EPA 560-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6469028B78C3749BC1257E59004322F8&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-G) - druga obravnava, EPA 559-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=264AB1F75818534AC1257E590041980C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS –J) -  druga obravnava, EPA 561-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=06E0EEC1CE286A9CC1257E590043230C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR-B) - druga obravnava, EPA 564-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=90B190ED75FFD973C1257E5900445E16&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

        Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) - druga obravnava, EPA 563-VII    
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 6. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B8856B0CA5F667F5C1257E590044C9AE&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Skupno mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno mnenje

Mnenje

 

9.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - skrajšani postopek, EPA 482-VII    
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 30. 4. 2015.
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E7331DE5B907134DC1257E370042C52F&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Skupno mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno mnenje

Sklep

 

10.    Predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30), EPA 1504-VII
-        Predlog resolucije je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 30. 9. 2016.
         Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5E19DCE6602FFB61C125803E004C86F6&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Mnenje

        Spletna povezava poročila Odbora za infrastrukturo k Dopolnjenemu predlogu resolucije, EPA 1504-VII:
        http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=974A37ED57C65F87C1258060004971EF&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Sklep

 

11.    Predlog zakona o voznikih (ZVoz-1) - druga obravnava, EPA 1472-VII
-        Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 23. 9. 2016.
         Spletna povezava:http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AA5034B9B9FEA912C1258037003057DA&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

12.   Predlog zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) - druga obravnava, EPA 1447-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 9. 9. 2016. 
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CF2DB5BA040B024DC1258029004E0CC5&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Poročilo Odbora Državnega zbora za finance k EPA 1447-VII:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Copyright 2013, Vse pravice pridržane