46. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 7. 12. 2016


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 45. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

       Odobritev zapisnika 25. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

       Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Pobuda in vprašanje državnega svetnika Janka Požežnika za uvrstitev rekonstrukcije državne ceste Polzela-Velenje v državni plan 2018:

Pobuda_in_vprasanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšca glede dvojnih prijav na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Vprasanje

Sklep

- Vprašanja in pobudi državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s severnim delom 3. razvojne osi:

Vprasanje in pobudi

Sklep

 

3.    Predlog Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče–Slivnica (ZZPISI) – nujni postopek, EPA 1616-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 18. 11. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.  
        Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C3DECA819A7F5E7DC125806F004E7E8E&db=pre_zak&mandat=VII& tip=doc

-       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Sklep

 

4.    Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015, EPA 1533-VII
-      Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 10. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.  
       Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=743D48642FF11C05C1258052004434C3&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

 

5.  Pobuda za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

- Pobuda državnega svetnika Jerneja Verbiča:

Pobuda

-  Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Predlog sklepa:

Predlog

 

6. Usposabljanje na temo etike, integritete in lobiranja

-   Zgibanki z informacijami o preprečevanju korupcije:

Zlozenki

- Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije z dne 13. 11. 2016:

Odgovor

-  Poročilo Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta:

Porocilo

Sklep

 

7. Obravnava zaključkov Posveta o dolgotrajni oskrbi

-  Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z zaključki posveta:

Porocilo

Sklep

 

8.    Terminski program dela Državnega sveta za leto 2017

-       Predlog programa:

Predlog

Sklep

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane