47. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 18. 1. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 46. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

      Odobritev zapisnika 26. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
       Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Vprašanji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško:

Vprasanji

Sklep

- Pobuda Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z osnutkom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov, ki je v javni obravnavi do 23. 1. 2017:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D) – nujni postopek, EPA 1703- VII
       Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani DZ z dne 10. 1. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AA89DF3075F5803CC12580A4004D81FC&db=pre_zak&mandat=VII&   tip=doc

       Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B) - druga obravnava, EPA 1566- VII
       Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani DZ v Poročevalcu z dne 3. 11. 2016.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=85E8E04873EB5FB4C12580600042D759&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

        Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

        Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z dopolnjenim predlogom zakona:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) – druga obravnava, EPA 1651- VII
       Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 5. 12. 2016.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CE3D00D97347BE66C1258080004513E2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) - druga obravnava, EPA 1680-VII
       Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20.1 2. 2016.  
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6AA8B10F8A8CD5C3C125808F0032EA7D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

7.    Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2015, EPA 1672-VII
       Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 12. 2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8EB2C41400C571CEC125808B00332242&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

        Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane