48. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

7. 2. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 47. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

 - Vprašanja državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno-varstvenih prejemkih:

Vprasanja

Sklep

  - Pobude Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s severnim krakom 3. razvojne osi:

Pobude

Sklep

  - Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede obnove dotrajanih prostorov POŠ Marjeta na Dravskem polju:

Pobuda

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) - druga obravnava, EPA 1567-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 3. 11. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=613E9A07B07464E5C1258060005065C1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-      Poročilo Komisije za državno ureditev:

Poročilo

-        Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) - druga obravnava, EPA 1576-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 4. 11. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D3F476D0A1B0051EC125806100458F39&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

 -      Poročilo Komisije za državno ureditev:

Poročilo

-        Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve k dopolnjenemu predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) - druga obravnava, EPA 1662-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 12. 12. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3CED56A2742BBE4DC12580870050F3D7&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

Sklep

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-F) - skrajšani postopek, EPA 1688-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 23. 12. 2016.  
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6186327E3308152FC1258092004F9E74&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

-        Poročilo Odbora DZ za finance k predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C) - skrajšani postopek, EPA 1690-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 23. 12. 2016.  
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F6D721C214D4F60BC1258092004DA305&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog zakona o osebni asistenci (ZOA) - druga obravnava, EPA 1630-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 25. 11. 2016.  
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=59F959B32DC64450C1258076003B5728&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

-         Poročilo Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide z dopolnjenim predlogom zakona k predlogu zakona:

Porocilo

Sklep

 

 9. Predlog Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje

-   Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča:

Pobuda

Zahteva

 

10.    Poročilo o delu Državnega sveta za leto 2016
-        Poročilo o delu:

Porocilo

Sklep

 

11.    Zaključki posveta Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme

-        Poročilo Komisije za državno ureditev z zaključki posveta:

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane