50. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 12. 4. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 49. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede zagotovitve ustreznih pogojev za kakovostno delovanje in izvajanje zakonsko določenih nalog zagovornika načela enakosti:

Vprašanji

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede razpisov, namenjenim samo javnim raziskovalnim zavodom:

Vprašanje

Sklep

- Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s sistemsko ureditvijo področja avtizma:

Vprašanja

Sklep

- Pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede ugotavljanja in ukrepanja zaradi spornih postopkov volilnih opravil za določanje kandidatov za volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z.:

Pobuda

Sklep

Prilogi k sklepu:

Priloga 1

Priloga 2

 

3.    Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2017-2018

Osnutek

Skupno poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve:

Skupno poročilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o športu (ZŠpo-1) - druga obravnava, EPA 1691-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 23. 12. 2016.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=CE4672C28A5EA59BC1258092004D49D9&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Poročilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) -  nujni postopek, EPA 1878-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 30. 3. 2017 .
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DB7B0F605FBF312BC12580F30042E6F2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Točka je bila umaknjena z dnevnega reda.

 

6.    Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015-B) - skrajšani postopek, EPA 1805-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 3. 2017 .
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1A939B5B83AC90A5C12580DC0046DD1E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Poročilo

Sklep

 

7.    Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) - druga obravnava, EPA 1718-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 17. 1. 2017.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BD09A4B98CFC990DC12580AC002459FF&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) – skrajšani postopek, EPA 1806-VII
-    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 6. 3. 2017.
Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5A5A52B22AEDCEF2C12580DB0044BF96&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Komisije za državno ureditev:

Mnenje

Sklep

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane