52. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 14. 6. 2017


Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 51. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

      Odobritev zapisnika 29. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

      Odobritev zapisnika 30. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

     - Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z izgradnjo tretjega voznega pasu na avtocestnem odseku Ljubljana–Razdrto

Pobuda

Sklep

     - Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z dodatnim financiranjem raziskovalnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

Pobuda

Sklep

    - Vprašanji državnega svetnika Branimirja Štruklja glede nedopustne marginalizacije pomena izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga Vlada izraža skozi svoje pogajalske   predloge na pogajanjih za odpravo anomalij

Vprašanji

Sklep

Priloga

    - Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s pomanjkanjem prostora za opravljanje storitev Varstveno delovnega centra Črnomelj

Pobuda

Sklep

    - Pobude državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi s financiranjem občin

Pobude

Sklep

  

3.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) - druga obravnava, EPA 1894-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 10. 4. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8DDE5EC9E1F296ECC12580FE0038663B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

      - Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) - druga obravnava, EPA 1914-VII
-      Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 21. 4. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5B9A8DC06684AF44C1258109004DE99C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

       Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Mnenje

       Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona

Porocilo_odbora

Sklep

 

5.    Priporočilo v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, EPA 1830-VII
       Predlog priporočila je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 15. 3. 2017.

Predlog_priporocila

       Mnenje Vlade:

Mnenje_Vlade

      Poročilo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z dne 12. 5. 2017

Porocilo_maticnega_odbora

     Priporočilo, ki ga je Državni zbor sprejel na 30. seji 24. 5. 2017

Priporocilo

      Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Porocilo

Sklep

 

6.    Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt    Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII
-    Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 4. 5. 2017.
     Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A0D1A0C60086870CC125811600389BF5&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

     Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Mnenje

Sklep

 

7.    Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Ocena stanja, EPA 2003-VII
-      Letno poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 29. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=406AF3175FF99A5CC125812F0049B5BC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za državno ureditev

Porocilo

Sklep

 

8.    Letno poročilo o delu policije za 2016, EPA 2002-VII
-      Letno poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 26. 5. 2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E25B2EC8F637E3FFC125812C004207C3&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

       Poročilo Komisije za državno ureditev

Porocilo

Sklep

 

9.    Zaključki posveta Prenova kulturno-političnega modela

       Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta

Porocilo

Sklep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane