54. seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 13. 9. 2017


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 53. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

   Odobritev zapisnika 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
-    Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

-    Pobude državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z načrtovanjem in izgradnjo tretjega voznega pasu avtoceste na odseku Vrhnika–Razdrto do leta 2025, za načrtovanje tretjega voznega pasu na drugih odsekih slovenskih avtocest in za načrtovanje hitre železnice na odseku Nova Gorica– Ptuj

Pobude

Sklep

- Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z razkrivanjem lastniških verig kapitalskih družb in z dostopnostjo podatkov javnosti o dejanskih lastnikih

Pobuda

Sklep

 - Vprašanje državnega svetnika Jerneja Verbiča glede plačila dohodnine za parkirnino

Vprasanje

Sklep

 

3.    Predlog zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B2B76928FB3A9369C12581250045B194&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Mnenje

-        Poročilo Odbora DZ za zdravstvo

Porocilo

Sklep

 

4.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII     
-       Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 2. 6. 2017.
        Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B45D3C37CB17C171C125813300402876&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-        Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Mnenje

-         Poročilo Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Porocilo

Sklep

 

5.    Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) – druga obravnava, EPA 2001-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 26. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9D5B3A297CDE4D25C125812C0042D86C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Mnenje

Sklep

 

6.    Predlog gradbenega zakona (GZ) – druga obravnava, EPA 1985-VII  
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1A30258F5E552525C1258125004B0D4B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Mnenje

Sklep

 

7.    Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) – druga obravnava, EPA 1983-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5A883AC13683F400C1258125004C9668&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-        Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Mnenje

Sklep

 

8.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) - skrajšani postopek, EPA 2133-VII
-      Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 17. 7. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA0A471D16E14C66C12581600049C228&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

-       Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Mnenje

Sklep

 

9.    Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2016, EPA 2088-VII
-      Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 30. 6. 2017.
       Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2F79DC7FEDE4A3CAC125814F0043AF67&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

-      Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Mnenje

Sklep

 

10.    Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

         Državni svetniki so potrdili predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane