56. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 8. 11. 2017


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 55. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata:

Pobuda

Sklep

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2016

Povezavo na spletno stran Evropskega računskega sodišča, kjer so objavljeni vsi relevantni dokumenti:

http://www.eca.europa.eu/sl/Pages/AR2016.aspx

Letni_porocili

  • Letni poročili je predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča

Državni svet se je seznanil s poročili, ni pa sprejel nobenega sklepa k tej točki. 

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) - druga obravnava, EPA 2208-VII 

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. 

Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=DB3D6DE716C384EEC125819C0034B2B0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo:

Porocilo

- Skupno mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov:

Skupno_mnenje_lokalne_volitve

Sklep

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) - druga obravnava, EPA 2211-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. 

- Spletna povezava:

   http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EFDC96823446C264C12581A1003F5587&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Mnenje

Sklep

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) – skrajšani postopek, EPA 2236-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. 

- Spletna povezava:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2B2B596A18C558CBC12581AA004B4F06&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Sklep

 

7. Predlog Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) 

- Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce:

Pobuda

- Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

Zahteva_za_oceno_ustavnosti

 

8. Zaključki posveta Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji 

- Poročilo Komisije za državno ureditev:

Porocilo

Sklep

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane