7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

datum: 4. 2. 2014


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), EPA 1547-VI

Državni zbor je zakon sprejel na 21. redni seji 28. 1. 2014:

Zakon

Predlog_veta - Zakon_o_arhivih

Zahteva, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ni bila sprejeta.

 2. Predlog odložilnega veta na Energetski zakon (EZ-1), EPA 1548-VI *RAZŠIRITEV

Zakon

Predlog_veta_-_Energetski_zakon

Zahteva_-_Energetski_zakon

Državni zbor Republike Slovenije je o Energetskem zakonu ponovno opravil razpravo na 56. izredni seji in ga ponovno tudi sprejel.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane