7. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 16. 5. 2018


Dnevni red:

 

1. Odobritev zapisnika 6. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

Odobritev zapisnika 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

  •  Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom  Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje. 

a. Vprasanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede poteka plinovodov skozi Vipavsko dolino 

    Predlog sklepa 

    Sklep

b. Pobuda državnega svetnika  Toneta Hrovata glede spremembe kriterijev za ustanovitev oz. spremembo statusa samostojne šole kot vzgojno-izobraževalnega zavoda

    Predlog sklepa

    Sklep

c. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov

    Predlog sklepa

    Sklep

d. Vprasanji državnega svetnika Tomaža Horvata glede neodobritve vpisnih mest za program kozmeticnega tehnika za severno-primorsko regijo

    Predlog sklepa

    Sklep

 

3. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

5. Odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

  

6. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2723-VII

 

7. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d.o.o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2017, EPA 2702-VII  *UMIK

 

8. Zaključki posveta z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane