Dogodki

torek, 7. Februar 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnikov 75. in 76. seje interesne skupine

2.    Priprava na 48. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: Veliki salon/ I

Dnevni red:

1.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), EPA 1729-VII, EU U 707

2.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji, EPA 1731-VII, EU U 709

3.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, EPA 1730-VII, EU U 708

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: Dvorana Državnega sveta RS

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 64. in 65. seje interesne skupine

2.    Priprava na 48. sejo Državnega sveta 

3.    Pobude in vprašanja 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 57. seje interesne skupine

2.    Priprava na 48. redno sejo Državnega sveta

3.    Razno

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 110/I

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 54. in 55. seje ter 12. izredne seje Interesne skupine

2.    Priprava na 48. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

3.    Razno

Preberi več
Začetek: 12:30
Lokacija: Veleposlaništvo Ruske federacije

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se bo na povabilo ruskega veleposlanika v Republiki Sloveniji dr. Dokuja Zavgajeva udeležil sprejema ob Dnevu diplomatov v Ruski federaciji.

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: Dvorana Državnega sveta RS

Dnevni red:

1.    Odobritev zapisnika 47. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
-    Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-47zapisnik.docx

2.    Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanja državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Preberi več
Začetek: 20:00
Lokacija: Cankarjev dom Ljubljana, Gallusova dvorana

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se bo s soprogo dr. Sonjo Kralj Bervar udeležil podelitve Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada.

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane