Dogodki

sreda, 1. Marec 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G) - skrajšani postopek, EPA 1738-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-D) - druga obravnava, EPA 1714-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane