Dogodki

ponedeljek, 13. Marec 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 314/III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 49. sejo Državnega sveta

2.        Razno
Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014-december 2016

3. Potrditev zapisnikov 89. in 90. seje komisije

Preberi več
Začetek: 14:30
Lokacija: Mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 46. redne seje komisije

2. Zaključki posveta z naslovom Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

3. Predlog zakona o vajeništvu (ZVaj) - druga obravnava, EPA 1711-VII

4. Zaključki posveta z naslovom Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane